Main Battle Tanks

Rank Name
AnA dansk_leslie
24 641
656.7h
0.63
37%
12 506
0.32
AnA Max_Payne100-DK
2 519
83.5h
0.50
21%
1 180
0.24
AnA MickOneDK
1 943
115.9h
0.28
33%
1 018
0.15
AnA Polle1966
6 661
238.1h
0.47
69%
3 016
0.21
AnA snake-AnA
1 694
87.6h
0.32
33%
906
0.17
AnA Polle-AnA
5 013
185.2h
0.45
65%
2 327
0.21
AnA wolfenknight2016
368
25.2h
0.24
47%
206
0.14
AnA Jorgensen65
367
49.1h
0.12
28%
213
0.07
AnA Devilsdk
1 214
47.0h
0.43
21%
556
0.20
AnA oj1965
366
48.9h
0.12
29%
213
0.07
AnA ox-Dude-xo
401
23.9h
0.28
24%
216
0.15
AnA Odindk66
564
22.0h
0.43
28%
141
0.11
AnA ZIKKEFAR
207
12.1h
0.28
18%
119
0.16
AnA Wolfzpeed
139
7.6h
0.30
30%
61
0.13
AnA unisoljackSB
1 109
44.7h
0.41
53%
562
0.21
AnA JeSuSx-Dk
115
11.3h
0.17
30%
33
0.05
AnA Darkzidez
213
10.6h
0.34
27%
128
0.20
AnA jullehans
59
3.2h
0.31
39%
29
0.15
AnA Mick1DK
4
17m
0.23
50%
2
0.12
AnA Olaffidk
23
3.8h
0.10
1%
14
0.06
AnA C0braDK
0
0s
0
0%
0
0