Main Battle Tanks

Rank Name
AnA dansk_leslie
24 641
656.7h
0.63
37%
12 506
0.32
AnA Max_Payne100-DK
2 477
82.4h
0.50
21%
1 159
0.23
AnA MickOneDK
1 943
115.9h
0.28
33%
1 018
0.15
AnA Polle1966
6 661
238.1h
0.47
69%
3 016
0.21
AnA snake-AnA
1 694
87.6h
0.32
33%
906
0.17
AnA Polle-AnA
5 013
185.2h
0.45
65%
2 327
0.21
AnA wolfenknight2016
322
23.1h
0.23
47%
185
0.13
AnA oj1965
366
48.9h
0.12
29%
213
0.07
AnA Devilsdk
1 009
40.1h
0.42
19%
452
0.19
AnA ox-Dude-xo
278
19.5h
0.24
24%
167
0.14
AnA Odindk66
564
22.0h
0.43
28%
141
0.11
AnA ZIKKEFAR
207
12.1h
0.28
18%
119
0.16
AnA Wolfzpeed
139
7.6h
0.30
30%
61
0.13
AnA unisoljackSB
1 108
44.3h
0.42
53%
562
0.21
AnA Darkzidez
213
10.6h
0.34
27%
128
0.20
AnA JeSuSx-Dk
67
7.1h
0.16
40%
20
0.05
AnA jullehans
59
3.2h
0.31
39%
29
0.15
AnA Mick1DK
4
17m
0.23
50%
2
0.12
AnA Olaffidk
23
3.8h
0.10
1%
14
0.06
AnA C0braDK
0
0s
0
0%
0
0