SAIGA 12K

Weapon category: Shotguns
Rank Name
AnA dansk_leslie
0
1.0h
19
0.30
4%
0
0%
11
32%
AnA Max_Payne100-DK
4
7.7h
426
0.93
11%
42
10%
13
40%
AnA MickOneDK
25
48.2h
2 546
0.88
51%
54
2%
15
38%
AnA Polle1966
0
1.9h
50
0.45
25%
2
4%
10
52%
AnA snake-AnA
15
34.0h
1 592
0.78
83%
115
7%
10
56%
AnA DonBlueEye
1
1.4h
112
1.32
13%
10
9%
16
53%
AnA Polle-AnA
0
1.6h
41
0.42
39%
1
2%
10
51%
AnA wolfenknight2016
17
51.3h
1 738
0.56
67%
47
3%
12
32%
AnA Devilsdk
2
7.9h
260
0.55
7%
22
8%
12
30%
AnA Jorgensen65
5
16.8h
563
0.56
59%
17
3%
12
33%
AnA oj1965
5
16.0h
530
0.55
58%
16
3%
12
33%
AnA ox-Dude-xo
3
7.2h
313
0.72
55%
16
5%
20
34%
AnA Odindk66
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
AnA ZIKKEFAR
0
1.3h
57
0.75
48%
8
14%
16
44%
AnA Wolfzpeed
0
48m
56
1.17
10%
11
20%
15
48%
AnA unisoljackSB
1
4.6h
115
0.41
35%
8
7%
6
43%
AnA JeSuSx-Dk
0
3m
1
0.30
0%
0
0%
6
40%
AnA Darkzidez
2
4.0h
224
0.92
49%
20
9%
13
48%
AnA jullehans
0
10m
10
1.00
7%
1
10%
18
51%
AnA Mick1DK
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
AnA Olaffidk
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
AnA Isenvad
0
1m
0
0
0%
0
0%
6
0%
AnA C0braDK
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%