CARBINE

Rank Name
AnA dansk_leslie
342.4h
9 541
0.46
35%
1 893
20%
32
9%
AnA Max_Payne100-DK
80.9h
4 261
0.88
6%
1 000
23%
27
17%
AnA MickOneDK
98.7h
2 748
0.46
8%
511
19%
37
14%
AnA Polle1966
293.8h
8 004
0.45
24%
1 646
21%
21
12%
AnA snake-AnA
98.8h
2 916
0.49
9%
608
21%
22
14%
AnA Polle-AnA
261.0h
7 074
0.45
25%
1 457
21%
20
12%
AnA wolfenknight2016
69.9h
1 593
0.38
11%
323
20%
19
13%
AnA oj1965
156.6h
5 240
0.56
21%
966
18%
29
12%
AnA Devilsdk
43.8h
1 482
0.56
7%
293
20%
39
14%
AnA ox-Dude-xo
51.2h
1 961
0.64
25%
485
25%
39
11%
AnA Odindk66
51.5h
2 459
0.80
13%
475
19%
31
14%
AnA ZIKKEFAR
70.4h
3 134
0.74
31%
771
25%
41
12%
AnA Wolfzpeed
42.1h
1 428
0.57
16%
315
22%
33
9%
AnA unisoljackSB
14.7h
138
0.16
4%
19
14%
19
8%
AnA Darkzidez
32.1h
1 271
0.66
25%
278
22%
31
11%
AnA JeSuSx-Dk
18.0h
274
0.25
22%
56
20%
19
8%
AnA jullehans
36.6h
1 651
0.75
42%
258
16%
37
14%
AnA Mick1DK
1.0h
20
0.32
3%
3
15%
13
15%
AnA Olaffidk
13.7h
245
0.30
17%
53
22%
29
7%
AnA C0braDK
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%