GRENADE

Rank Name
AnA dansk_leslie
6.8h
60
0.15
0%
0
0%
9
34%
AnA Max_Payne100-DK
4.4h
1 267
4.76
2%
0
0%
68
40%
AnA MickOneDK
4.1h
387
1.57
1%
0
0%
38
69%
AnA Polle1966
10.0h
623
1.04
2%
0
0%
15
23%
AnA snake-AnA
4.0h
96
0.40
0%
0
0%
17
45%
AnA Polle-AnA
7.7h
543
1.17
2%
0
0%
17
23%
AnA wolfenknight2016
36m
34
0.94
0%
0
0%
50
21%
AnA oj1965
22.1h
408
0.31
2%
0
0%
22
10%
AnA Devilsdk
11.8h
1 075
1.51
5%
0
0%
27
174%
AnA ox-Dude-xo
1.7h
122
1.23
2%
0
0%
42
43%
AnA Odindk66
2.3h
222
1.63
1%
0
0%
28
26%
AnA ZIKKEFAR
1.8h
148
1.34
1%
0
0%
61
12%
AnA Wolfzpeed
1.7h
254
2.46
3%
0
0%
60
22%
AnA unisoljackSB
1.8h
14
0.13
0%
0
0%
10
25%
AnA Darkzidez
19m
54
2.90
1%
0
0%
55
29%
AnA JeSuSx-Dk
34m
23
0.68
2%
0
0%
38
9%
AnA jullehans
20m
8
0.40
0%
0
0%
16
12%
AnA Mick1DK
2m
6
2.79
1%
0
0%
53
50%
AnA Olaffidk
30m
69
2.28
5%
0
0%
58
115%
AnA C0braDK
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%