SIDEARM

Rank Name
AnA dansk_leslie
63.4h
1 820
0.48
7%
451
25%
23
12%
AnA Max_Payne100-DK
44.3h
3 479
1.31
5%
571
16%
17
24%
AnA MickOneDK
18.5h
656
0.59
2%
126
19%
18
14%
AnA Polle1966
35.6h
1 152
0.54
3%
212
18%
19
13%
AnA snake-AnA
24.3h
583
0.40
2%
78
13%
10
24%
AnA Polle-AnA
32.1h
961
0.50
3%
176
18%
16
14%
AnA wolfenknight2016
10.6h
240
0.38
2%
95
40%
9
15%
AnA oj1965
66.3h
1 685
0.42
7%
271
16%
8
18%
AnA Devilsdk
10.9h
659
1.01
3%
130
20%
27
13%
AnA ox-Dude-xo
4.2h
117
0.47
2%
50
43%
10
20%
AnA Odindk66
13.7h
557
0.68
3%
76
14%
8
33%
AnA ZIKKEFAR
25.1h
734
0.49
7%
175
24%
21
12%
AnA Wolfzpeed
19.2h
1 175
1.02
13%
284
24%
32
13%
AnA unisoljackSB
12.1h
463
0.64
13%
265
57%
24
13%
AnA Darkzidez
2.2h
146
1.09
3%
39
27%
18
17%
AnA JeSuSx-Dk
6.2h
85
0.23
7%
18
21%
9
11%
AnA jullehans
1.4h
24
0.28
1%
3
13%
9
15%
AnA Mick1DK
7m
4
0.55
1%
0
0%
14
27%
AnA Olaffidk
42m
10
0.24
1%
1
10%
12
11%
AnA C0braDK
2s
0
0
0%
0
0%
0
0%